Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: fitaktiv.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Rafał Szrajnert Janosika 151, 92-108, Łódź
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@fitaktiv.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy płatności
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • OperaUrządzenia mobilne:
  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.

Terms of Use

Last Updated: August 16, 2019

Please read these Terms of Use (“Terms”, “Terms of Use”) carefully before using the https://fitaktiv.pl/ website (the “Service”) operated by fitaktiv.pl (“us”, “we”, or “our”).

Your access to and use of the Service is conditioned upon your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who wish to access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you do not have permission to access the Service.

Communications

By creating an Account on our service, you agree to subscribe to newsletters, marketing or promotional materials and other information we may send. However, you may opt out of receiving any, or all, of these communications from us by following the unsubscribe link or instructions provided in any email we send.

Purchases

If you wish to purchase any product or service made available through the Service (“Purchase”), you may be asked to supply certain information relevant to your Purchase including, without limitation, your credit card number, the expiration date of your credit card, your billing address, and your shipping information.

You represent and warrant that: (i) you have the legal right to use any credit card(s) or other payment method(s) in connection with any Purchase; and that (ii) the information you supply to us is true, correct and complete.

The service may employ the use of third party services for the purpose of facilitating payment and the completion of Purchases. By submitting your information, you grant us the right to provide the information to these third parties subject to our Privacy Policy.

Content

Our Service allows you to post, link, store, share and otherwise make available certain information, text, graphics, videos, or other material (“Content”). You are responsible for the Content that you post on or through the Service, including its legality, reliability, and appropriateness.

By posting Content on or through the Service, You represent and warrant that: (i) the Content is yours (you own it) and/or you have the right to use it and the right to grant us the rights and license as provided in these Terms, and (ii) that the posting of your Content on or through the Service does not violate the privacy rights, publicity rights, copyrights, contract rights or any other rights of any person or entity. We reserve the right to terminate the account of anyone found to be infringing on a copyright.

You retain any and all of your rights to any Content you submit, post or display on or through the Service and you are responsible for protecting those rights. We take no responsibility and assume no liability for Content you or any third party posts on or through the Service. However, by posting Content using the Service you grant us the right and license to use, modify, publicly perform, publicly display, reproduce, and distribute such Content on and through the Service. You agree that this license includes the right for us to make your Content available to other users of the Service, who may also use your Content subject to these Terms.

fitaktiv.pl has the right but not the obligation to monitor and edit all Content provided by users.

In addition, Content found on or through this Service are the property of fitaktiv.pl or used with permission. You may not distribute, modify, transmit, reuse, download, repost, copy, or use said Content, whether in whole or in part, for commercial purposes or for personal gain, without express advance written permission from us.

Accounts

When you create an account with us, you guarantee that you are above the age of 18, and that the information you provide us is accurate, complete, and current at all times. Inaccurate, incomplete, or obsolete information may result in the immediate termination of your account on the Service.

You are responsible for maintaining the confidentiality of your account and password, including but not limited to the restriction of access to your computer and/or account. You agree to accept responsibility for any and all activities or actions that occur under your account and/or password, whether your password is with our Service or a third-party service. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

You may not use as a username the name of another person or entity or that is not lawfully available for use, a name or trademark that is subject to any rights of another person or entity other than you, without appropriate authorization. You may not use as a username any name that is offensive, vulgar or obscene.

We reserve the right to refuse service, terminate accounts, remove or edit content, or cancel orders in our sole discretion.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third party web sites or services that are not owned or controlled by fitaktiv.pl .

fitaktiv.pl has no control over, and assumes no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. We do not warrant the offerings of any of these entities/individuals or their websites.

You acknowledge and agree that fitaktiv.pl shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such third party web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third party web sites or services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend your account and bar access to the Service immediately, without prior notice or liability, under our sole discretion, for any reason whatsoever and without limitation, including but not limited to a breach of the Terms.

If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using the Service.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Indemnification

You agree to defend, indemnify and hold harmless fitaktiv.pl and its licensee and licensors, and their employees, contractors, agents, officers and directors, from and against any and all claims, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses (including but not limited to attorney’s fees), resulting from or arising out of a) your use and access of the Service, by you or any person using your account and password; b) a breach of these Terms, or c) Content posted on the Service.

Limitation Of Liability

In no event shall fitaktiv.pl, nor its directors, employees, partners, agents, suppliers, or affiliates, be liable for any indirect, incidental, special, consequential or punitive damages, including without limitation, loss of profits, data, use, goodwill, or other intangible losses, resulting from (i) your access to or use of or inability to access or use the Service; (ii) any conduct or content of any third party on the Service; (iii) any content obtained from the Service; and (iv) unauthorized access, use or alteration of your transmissions or content, whether based on warranty, contract, tort (including negligence) or any other legal theory, whether or not we have been informed of the possibility of such damage, and even if a remedy set forth herein is found to have failed of its essential purpose.

Disclaimer

Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

fitaktiv.pl its subsidiaries, affiliates, and its licensors do not warrant that a) the Service will function uninterrupted, secure or available at any particular time or location; b) any errors or defects will be corrected; c) the Service is free of viruses or other harmful components; or d) the results of using the Service will meet your requirements.

The information provided on the Service is designed for information purposes only on the subjects discussed. It is not intended to be used, nor should it be used, to diagnose or treat any medical condition. It is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. For diagnosis or treatment of any medical problem, consult your own physician before undertaking a new health care regimen, and never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this Service. This Service does not promote or endorse any illegal use of medication of any kind.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, fitaktiv.pl takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

We can’t guarantee that you can make money by following the guides that is being stated on our website.

Advertising Policy

fitaktiv.pl may contain advertisements, sponsored content, paid insertions, or other forms of monetization.

Some of the links on our site are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, we earn a commission if you click through and make a purchase on products and services we recommend.

fitaktiv.pl  abides by word of mouth marketing standards. We believe in honesty of relationship, opinion and identity. The compensation received may influence the advertising content, topics or posts made in this blog. That content, advertising space or post will be clearly identified as paid or sponsored content.

fitaktiv.pl  is never directly compensated to provide opinion on products, services, websites and various other topics. The views and opinions expressed on this website are purely those of the authors. If we claim or appear to be experts on a certain topic or product or service area, we will only endorse products or services that we believe, based on our expertise, are worthy of such endorsement. Any product claim, statistic, quote or other representation about a product or service should be verified with the manufacturer or provider.

This site does not contain any content which might present a conflict of interest.

Amazon Affiliate Disclaimer

fitaktiv.pl is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.

Exclusions

Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties or the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, so the limitations above may not apply to you.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Poland, without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have had between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after any revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, you are no longer authorized to use the Service.

Your Consent

By using our site, you consent to our website’s terms, conditions and disclaimers listed on this page.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.